Mjesec: Maj 2022.

  • Minela u gradu pjesnika (List 2022)

    Minela u gradu pjesnika (List 2022)

    Minela u gradu pjesnika (List 2022) Lukavački sajam turizma i ekologije.”. Minela u Gradu pjesnika” na sajamskom štandu od 5.5-7.5.2022. i druženje se sa nagrađenim književnicima, višenagrađenim profesionalnim fotografima, NVO, UG, medijskim radnicima, direktorom NP “Una”, urednikom časopisa za kulturu i filozofiju te direktorom sajma LIST. Program i intervju sa gostima se realizovao na Super…