'Pismo.docx' umjetnička galerija Kumanovo 2020

Izložba „Pismo.docx“ je održana 10. novembra sa početkom u 20.00 časova u Umjetničkoj galeriji Kumanovo.

PISMO.docx je knjiga koja je rezultat dvogodišnje prepiske i saradnje dvoje umjetnika, Ane Jovanovske i Branislava Lukića Luke. Jovanovska u prepisci koristi makedonski jezik (ćirilično pismo), a Luka bosanski jezik (latinica).
Osim tekstualnog dijela u obliku e-pisma, pisanog u prvom licu, naizmenično sa strukturom pitanje-odgovor, knjiga sadrži i kolor reprodukcije namjenskih ilustracija dva autora, prikladno postavljene uz tekst koji ilustruju. Anna i Luka imaju svoj specifičan stil pisanja i njegovu prepoznatljivu vizualizaciju.
Djelo predstavlja nekurirani dio svakodnevnog života dvije potpuno različite osobe u smislu spola, pola, godina, porijekla, kulture, nacionalnosti, vjere i uvjerenja. Ono što ih povezuje je želja za komunikacijom i umjetničkim radom. Čitalac kroz njihova pisma direktno ulazi u njihov svijet i intimnu misao, prati njihov razvoj te uviđa i stvara sebi nove perspektive na sve navedene različitosti.
Knjigu je objavio “Antolog”: https://antolog.mk/product/pismo-docx/

Izložbu je podržala Opština Kumanovo.