Kako se ToPeeR finansira?

Ko finansira ToPeeR i da li ste transparentni?

Da li ToPeeR daje donacije pojedincima i/ili grupama?

Da li pružate pravnu pomoć?

Da li je Udruženje otvoreno za saradnju?

Imam super ideju i želim da je realizujem. Da li mogu da vam se obratim?

Da li je moguće da vas posjetim?

Mi smo novi u civilnom sektoru. Da li nam možete pomoći u razvoju?

Kako sarađujete sa mjesnim zajednicama, zajednicama etažnih vlasnika i sličnim organizacijama?