Aktuelni

Završeni

 • Učešće kao partnerska organizacija (sa Domom zdravlja Doboju)  u projektu Global Fund:  Povećanju IEC/BCC obrazovanja o prevenciji među mladima u BIH-reproduktivno zdravlje-vršnjačka edukacija.  – finansiran od strane UNDP,    
 • Partnerstvo u projektu “Restorativna pravda za maloljetnike u BiH – ublažavanje posljedica maloljetničkog kriminaliteta  sa Biroom za ljudska prava Tuza     
 • MAIM Alternativne mjere insitucionalizaciji maloljetnih lica bez roditeljskog staranja i podrška mladima u posebnom stanju siromaštva i zapuštenosti – Finansiran od strane Ministarstva inostranih poslova Republike Italije  
 • Zaštita potrošača – finansirano od  Ministarstvo trgovine i turizma RS,  u periodu 2016 – 2018 godine  “Informisan potrošač – zaštićen potrošač”
 •  „Za aktivne zajednice“ – finansiran od strane EU 
 • „Znaci postojanja“  – finansiran od  USAID – Program  Pro Buducnost 
 • „Ne sudi o knjizi po koricama“ – finansiran  od  USAID/UNICEF u Programu Dijalog za buducnost 
 •  Antikorupcija – finansiran od  ACCOUNT / USAID u periodu 2014-2019 kao članica mreže radili smo projekte iz različitih oblasti 
 • Trgovci u sistemu zaštite potrošačkih prava – Ministarstvo trgovine i turizma RS
 • Inovacije u biciklizmu /Električni bicikl  – Ministarstvo civilnih poslova BiH 2018.g.
 • Kutak za ugodan trenutak – aktivno starenje  –  Regionalni EU projekat 
 • Projekti razvoja MZ Stupari – Opština Lukavac
 • Savjetovanja RIM Grupacije ( Njemačka – Teslić) 
 • Ozdravimo  devastirano zdravstvo – Korupcija u zdravstvu 2021.g.
 •  Koraci promjene – legislativa u oblasti zaštite životne sredine 2021.g.
 •  Unapredjenje zaštite potrošača u oblasti ekonomskih usluga
 • Osnaživanje OCD  za poboljšanje zaštite potrošača u BiH 2019-2020.g.
 • Informisanje i savjetovanje potrošača o potrošačkim pravima-Usluge od opšteg ekonomskog interesa 2020-2021
 • Unapređenje devastiranog zdravstvenog sistema 2020-2021
 • Koraci promjene 2021-2021
 • Doprinos organizacija civilnog društva (OCD-a) poboljšanju prava potrošača u BiH u skladu sa standardima EU 2019-2021

Programi (projekti) koji nisu finansirani od strane donatora i koji se realizuju na volonterskoj osnovi i sopstvenim sredstvima

 • Programa neformalne edukacije djece sa poteškoćama u razvoju
 • Forum mladih
 • Sajam investicija (ekologija i održiv razvoj), godisnja smotra partnerstva vladinih, nevladinih i biznis organizacija. Do sada održano sedam.
 • Resursni centar – kroz organizovanje javnih dijaloga građana i predstavnika/organizacija vlasti
 • Sajam potrošačkih prava
 • Škola lijepog obrazovanja (odrastanja)