Zaštita potrošača

Potrošač je svako fizičko lice koje kupuje, stiče ili koristi proizvode ili usluge za svoje lične potrebe ili za potrebe svog domaćinstva.

Prioriteti će se realizovati u saradnji sa Ministarstvom trgovine i turizma RS i drugim nosiocima zaštite potrošača u RS i BiH kao i sa opštinskim i gradskim vlastima. ToPeeR će, takođe, aktivno učestvovati u radu evropskih i međunarodnih organizacija potrošača, kao i u procesu regionalnog povezivanja potrošačkih organizacija na Balkanu

U slučaju nedostatka na proizvodu, trgovac je, na zahtjev i po izboru potrošača, dužan:

 • ukloniti nedostatak na proizvodu o svom trošku
 • zamijeniti proizvod s nedostatkom drugim istovjetnim novim ispravnim proizvodom; ili
 • vratiti plaćeni iznos i nadoknaditi stvarne razumne troškove vraćanja proizvoda s nedostatkom.

Za proizvod koji ima vidljiv nedostatak, potrošač treba zahtjev dostaviti trgovcu u pisanoj formi u roku od osam dana od dana preuzimanja proizvoda ili od dana obavljene usluge.
Ukoliko potrošač naknadno otkrije skriveni nedostatak na proizvodu, zahtjev treba u pisanoj formi podnijeti u roku od dva mjeseca od dana kada je skriveni nedostatak otkriven, a najkasnije u roku od dvije godine od dana preuzimanja proizvoda ili od dana obavljene usluge. Ovaj rok ne odnosi se na proizvode s garancijom (garantnim listom).

Ako trgovac ne osporava nedostatak, dužan je bez odgađanja zadovoljiti zahtjev potrošača.

Međutim, ako trgovac osporava nedostatak, dužan je potrošaču odgovoriti u pisanoj formi u roku od osam dana od prijema zahtjeva.

U slučaju neslaganja oko pritužbe potrošača, između trgovca i potrošača kad je u pitanju istpavnost proizvoda, zvaničan stav o ovome će dati nadležni inspekciski organ odnosno sudski vještak.

Ukoliko potrošač ne ostvari svoja prava na način da nije zadovoljan odnosom trgovca prema podnesenom, kako bi iskoristio ostale mehanizme zaštite može se obratiti nekom od udruženja potrošača u Republici Srpskoj.

Udruženja potrošača predstavljaju vrlo bitan subjekt u sistemu zaštite potrošača, jer imaju ulogu posrednika između potrošača, privrednih subjekata i nadležnih organa, inspekcija i drugih subjekata u Republici Srpskoj kojima je zakonom propisana obaveza zaštite potrošača, a sve u cilju zaštite pojedinačnih i zajedničkih interesa potrošača. U Republici Srpskoj djeluju sljedeća udruženja za zaštitu potrošača i to:

 1. Udruženje građana “Pokret potrošača Republike Srpske”, Banja Luka.
 2. Udruženje potrošača “Zvono”, Bijeljina
 3. Udruženje građana “Don”, Prijedor,
 4. Udruženje građana “Oaza”, Trebinje,
 5. Udruženje građana “ToPeeR”, Doboj,
 6. Udruženje građana “CAM”, Šekovići,
 7. Udruženje potrošača “Reakcija”, Banja Luka,
 8. Udruženje građana „Žir“ Istočno Sarajevo
 9. Udruženje građana „Žuti kišobran“ Nova Topola
 10. Udruženje građana „Priroda“ Bratunac

Potrošač treba pismeno da iznese kršenje svojih prava jednom od udruženja, te da dostavi prateće dokumenta. Udruženja su dužna da provode postupak, odnosno da posreduju u rješavanju prigovora te da o rezultatu obavjeste potrošača.

Ukoliko potrošač nije zadovoljan rezultatom prethodno navedenog postupka, odnosno ukoliko udruženja ne uspiju da riješe prigovor potrošača, za ostvarivanje svojih prava može se obratiti nadležnom organu Republičke uprave za inspekcijske poslove Republike Srpske i drugim nadležnim inspekcijama i tijelima prema njihovoj nadležnosti.

Uloga Republičke uprave za inspekcijske poslove Republike Srpske je da kontroliše primjenu propisa koja uključuje primjenu propisa iz oblasti zaštite potrošača i lojalne konkurencije. Ako trgovac neopravdano odbije zahtjev potrošača, inspektor će, na zahtjev potrošača, donijeti rješenje kojim se trgovcu naređuje da udovolji zahtjevu potrošača ukoliko je opravdan.

Ukoliko je potrošač iscrpio sva pravna sredstva a nije zadovoljan ostaje mu mogućnost tužbe stvarno i mjesno nadležnom sudu.