Usvojen radni tekst smjernica za zaštitu potrošača pri eletronskoj trgovini u BIH

Smjernicama su obuhvaćeni svi nedostajući propisi i to ne samo u Zakonu o zaštiti potrošača već i drugih normativnih akata kojima se reguliše oblast e – trgovine. U narednih mjesec dana od institucija se očekuju zvanična mišljenja i prijedlozi, kao i vremenski okvir za usvajanje Smjernica.

Projekat „Doprinos udruženja potrošača u zaštiti prava potrošača u BiH u skladu s pravilima EU o e-trgovini” a koji implementiraju nevladine organizacije UG ToPeeR iz Doboja i Udruzenje DON iz Prijedora finansiranog od strane Evropske Unije“ ulazi u fazu kada su evidentni rezultati odnosno aktivnosti koje će doprinijeti ostvarivanju ciljeva Projekta.

Nakon razvijenog Plana komunikacije i Plana promotivnih i zagovaračkih aktivnosti Projektni tim, Upravni odbor Projekta te novoformirane radne grupe udruženja, institucija i poslodavaca odnosno e-trgovaca su kroz javne konsultacije, debate i redovne sastanke a na prijedlog ekspertnog tima usvojili radni tekst odnosno prijedlog Smjernica za zaštitu potrošača pri elektronskoj trgovini u Bosni i Hercegovini.

Osam mjeseci su trajale aktivnosti na prikupljanju preporuka za poboljšanje pravnog okvira zaštite potrošača ,posebno u dijelu e – trgovine. Više od 100 učesnika – predstavnika svih nosilaca zaštite potrošača u Bosni i Hercegovini, ali i građana u različitim dijelovima Bosne i Hercegovine odnosno obuhvaćeni su svi (teritorijalno) dijelovi BiH kako bi se imao kompletan pregled postojećeg zakonsksog okvira i njegove primjene odnosno zaštite potrošača. Smjernicama su obuhvaćeni svi nedostajući propisi i to ne samo u Zakonu o zaštiti potrošača već i drugih normativnih akata kojim se reguliše oblast e – trgovine. U narednih mjesec dana od institucija se očekuju zvanična mišljenja i prijedlozi ,realan normatini i vremenski okvir za konačno usvajanje Smjernica. Smjernice se odnose na državni, entitetski nivo i Distrikta Brčko.