Image by jadc01 from Pixabay

Publikacije

Publikacije koje je ToPeeR do sada objavio:

  1. Publikacija: Zaštita potrošača, UG „ToPeeR“-2021.g.
  2. Publikacija projekta Naučno-istraživački kamp za mlade III 2019, UG „ToPeeR“-2019.g.
  3. Brošura: Živjeti sa zagađivačima, UG „ToPeeR“-novembar 2018.g.
  4. Brošura: Izložba fotografija-600 godina Doboja „Svjetlopisom kroz prostor i vrijeme“, UG ToPeeR-2015.g.
  5. Brošura: Efikasna upotreba energije u domaćinstvima-ENERGIJSKA EFIKASNOST, UG „ToPeeR“-2012.g.