O nama

Organizacija je osnovana 27. decembra, 2002. godine od strane grupe prijatelja istomišljenika pod nazivom “tolerancijom protiv različitosti – ToPeeR”.

Kao organizacija koja svoje programske sadržaje prilagođava inicijativama građana u lokalnoj zajednici osnovna zamisao prilikom osnivanja nam je bila poboljšanje kulture življenja u opštini Doboj i šire.

Kroz svoj dugogodišnji rad ToPeeR se razvio kao organizacija koja pruža podršku razvoju civilnog društva promovišući održivost neprofitnog sektora, unapređivanje volonterizma, partnerstvo i međusektorsku saradnju sa vladinim i biznis organizacijama kao i građanske inicijative.

Organizacija ima svog Predsjednika, Zamjenika ili Dopredsjednika, Upravni, Nadzorni odbor, Skupštinu i Završne izvještaje i račune za svaku godinu svog postojanja…

Tu su i aktivnosti Aktiva i foruma žena, kao i druge aktivnosti koje provode članovi organizacije.

U okviru ToPeeR-a djelovali su i aktiv i forum mladih. Njihove aktivnosti su bile iskazane kroz radio emisije kreirane u saradnji sa lokalnom radio kućom Radio Doboj: emisija za djecu ‘Da ti nešto šapnem’ koja je išla svake subote u 11 časova i omladinska emisija ‘Opušteno’ koja se emitovala takođe subotom u vremenu od 20 časova.

(*Ove emisije su emitovane sve do katastrofalne poplave koja je zahvatila Doboj 2014.g. i od tada je sticajem nekih drugih okolnosti privremeno zaustavljen rad ovih radio emisija.)

MISIJA: UG ToPeeR podstiče i osnažuje građane, organizacije, mjesne zajednice, institucije da koriste dostupne potencijale da aktivnim učešćem i organizovanjem preuzmu odgovornost za društveni razvoj zajednica…

VIZIJA: Uređena zajednica u kojoj informisani i obrazovani građani osjećaju zadovoljstvo zbog svog ličnog doprinosa u društvenom razvoju.

PROGRAMSKE OBLASTI djelovanja organizacije su:

 1. RESURSNI CENTAR: Centar za mlade, centar za razvoj zajednica, osnivanja i izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva, projektno planiranje i upravljanje, javno zastupanje
 2. ZAŠTITA POTROŠAČA: Aktivnosti se realizuju u saradnji sa Ministarstvom trgovine i turizma RS i drugim nosiocima zaštite potrošača u RS i BiH kao i sa opštinskim i gradskim vlastima.
 3. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE I ODRŽIV RAZVOJ U SLIVU RIJEKE BOSNA je zasnovana na ciljevima i aktivnostima koje treba da doprinesu da dolina rijeke Bosne bude ekonomski osnazen region zasnovan na inovacijama, znanju, očuvanju prirodne i kulturne baštine, održivosti i kvalitetu zivljenja gradjana

Strateške smjernice

 • Razvijanje potencijala i izgradnja održivosti neprofitnog sektora
  – Unapređenje saradničkih i partnerskih procesa u službi održivog lokalnog i regionalnog razvoja
 • Unapredjenje volonterstva i filantropije u lokalnim zajednicama
 • Osiguranje održivosti organizacije sa snažnim kapacitetima i jasnom vizijom razvoja civilnog društva

Metodologija:

Od osnivanja UG ToPeeR razvija i provjerava i primjenjuje metodologiju (EMI – Edukacija, Mobilizacija, Implementacija), koja se zasniva na temeljnom uvjerenju da zajednice postaju ono što jesu na osnovu izbora i postupaka njenih članova kroz duži vremenski period.

Filozofija organizacije: Vrijednosti i načela

Naše osnovne vrijednosti su:
Tolerancija, Progresivnost, Edukacija, Energičnost, Razvoj zajednice, kao i Poštivanje različitosti, Legalnost, Anacionalnost, Komunikativnost, Volonterizam, Altruizam, Sigurnost, Fleksibilnost, Razumnost, Ohrabrivanje razvoja liderskih vještina kod mladih, Razvijanje vještina života u zajednici i Akcije jednakih mogućnosti za sve.

Svim ljudima je mjesto u zajednici a to znači: jednakost, socijalna pravda, integracija, dostojanstvo i očuvana životna sredina

Aktivnosti se provode na tri nivoa:

 1. Direktan kontakt sa gradjanima/rad na terenu
  Aktivno učešće u procesu odlučivanja / javno zagovaranje i nadgledanje
  I kroz implementaciju projekata.
 2. Aktivno učešće u procesu odlučivanja / javno zagovaranje i nadgledanje
 3. I kroz implementaciju projekata.