Jačanje kapaciteta udruženja potrošača u sektoru internet trgovine

Prava potrošača nisu adekvatno zaštićena kada je u pitanju kupovina putem interneta, zaključak je analize koju su sprovela udruženja za zaštitu potrošača BiH. Trgovačke metode koje se odnose na e-trgovinu u BiH nisu u dovoljno pravno uređene, potrošači su izloženi riziku od prevare, i u najvećem broju slučajeva poštovanje potrošačkih prava prepušteno je dobroj volji trgovaca.

E- trgovina postaje primarni način kupovine i procjenjuje se da će u narednih deset godina obim kupovine putem interneta prevazići 75%. Ekspanziju ove vrste kupovine trebala bi pratiti i adekvatna zaštita potrošačkih prava onih koji se za ovu vrstu kupovine i odlučuju.

Uvodna projektna analiza pokazuje da se kupovina putem interneta u BiH odvija putem web trgovina registrovanih od strane pravnih lica ali I putem neprovjerenih web stranica i društvenih mreža, odnosno neregistrovanih trgovaca. Iako e – trgovina postaje budući trend poslovanja, dobar njen dio u BiH nalazi se u domenu sive ekonomije. Pored toga, prava potrošača često su narušena jer se kupci dovode u zabludu lažnim predstavljanjem cijena, pogrešnim ili nepreciznim opisom proizvoda, nepoštovanjem prava na garanciju proizvoda i na povrat kupljene robe, kao I nepoštovanjem obaveze jedinstvenih uslova plaćanja I povoljnosti kupovine.

Osnovni predmet ove analize je:

utvrđivanje postojećeg nivoa zaštite potrošača pri elektronskoj trgovini (analizom pozitivnog prava BiH);

konstatovanje problema, nedostataka, praznina koje onemogućavaju ili otežavaju adekvatnu primjenu već postojećih pravnih pravila, kao i situacija koje nisu obuhvaćene važećom regulativom;

formulisanje preporuka za poboljšanje pravne regulative kroz eventualne izmjene ili dopune propisa, odnosno kroz donošenje novih propisa;

definisanje konkretne uloge i doprinosa udruženja potrošača povećanju nivoa zaštite potrošača pri elektronskoj trgovini.

Osnovni ciljevi istraživanja su:

poboljšanje, odnosno podizanje nivoa zaštite potrošača u BiH pri elektronskoj trgovini;

dalji razvoj elektronske trgovine putem stvaranja povjerenja potrošača u ovaj vid kupovine proizvoda i usluga;

stvaranje savremenog pravnog okvira zaštite potrošača u elektronskoj trgovini;

prilagođenost pravnog okvira potrebama potrošača u BiH i stvarnim i institucionalnim mogućnostima BiH za ostvarivanje propisanih prava potrošača;

harmonizacija propisa o zaštiti potrošača pri elektronskoj trgovini BiH sa odgovarajućim propisima prava Evropske unije (EU).

Prezentacija sa zaključcima i preporukama analize “Jačanje kapaciteta udruženja potrošača u sektoru internet trgovine – Unaprijeđenje vještina i znanja u procesu kreiranja javnih politika” dostupna je putem LINK-a