Usvojen radni tekst Izvještaja o zaštiti potrošača u Bosni i Hercegovini

Udruženja za zaštitu potrošača BiH u saradnji sa insitucijama i nosiocima zaštite potrošača prvi put su pripremile Izvještaj o zaštiti potrošača u Bosni i Hercegovini u 2021. godini.

Izvještaj je obuhvatio stanje zaštite potrošača na svim nivoima organizovanja, od lokalnih zajednica do institucija na entitetskim i na nivou Brčko Distrikta, ali i na državnom nivou u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti potrošača, ali i drugih relevantnih zakonskih propisa sa kojima je usaglašeno ostvarivanje potrošačkih prava.

U toku juna 2022.godine Izvještaj će biti predstavljen prije svega udruženjima koja će na trening radionicama donijeti Plan zagovaranja poboljšanja zakonskog okvira upravo na iskustvima predhodnih godina. U tom periodu se očekuju i mišljenja insitutucija nosilaca zaštite potrošača u BiH.

Projekat „Doprinos udruženja potrošača u zaštiti prava potrošača u BiH uskladu s pravilima EU o e-trgovini” a koji implementiraju nevladine organizacije UG ToPeeR iz Doboja i Udruženje DON iz Prijedora finansiranog od strane Evropske Unije ima za cilj da predstavi javnosti stanje u oblasti zaštite potrošača u predhodnim godinama, ali i da se kroz naredni Izvještaj za 2022. godinu procjeni eventualni napredak.

Predložene Smjernice za zaštitu potrošača pri elektronskoj trgovini u BiH odnosno njihova primjena će imati veliki uticaj na stanje zaštite potrošača u 2022 i narednim godinama, te je i u Izvještaju korištena metodologija kojom je moguće pratiti napredak u ovoj oblasti.Važno je napomenuti da su u izradi ovog dokumneta učestvovale institucije Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Federalno ministarstvo trgovine FBiH, Ministarstvo trgovine i turizma RS, Vlada Brčko distrikta – Odjeljenje za privredu, sport i kulturu, Federalna uprava za inspekcijske poslove i Inspektorat Republike Srpske.

Podatke, stavove i mišljenja su nam dostavili i Ombdusman za zaštitu potrošača BiH i jedan broj udruženja za zaštitu potrošača. Ciljevi koje je projekat do sada uspješno realizovao odnose se na razvijanje dijaloga o politikama između institucija, poslodavaca – trgovaca i predstavnika potrošača odnosno udruženja.