Koraci promjene

Trajanje: 01.03.2021-31.08.2021.

Donator: Evropska unija preko „Mreže za ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini“ u okviru projekta „NAGE“

Aplikant: UG “ToPeeR” Doboj 

Vrijednost projekta: 5.000,00 €

Generalni cilj projekta   je promovisanje i podsticanje održivog razvoja.

  • Specifični cilj 1. Pokrenuti inicijativu međusektorskog povezivanja u svrhu održivog razvoja
  • Specifični cilj 2. Doprinijeti unapređenju mehanizama učešća/participacije građana i OCD i podizanju svijesti i motivisanost kod građana za njihovo uključivanje.

Aktivnosti:

Aktivnost 1 – Organizovanje javnih događaja uz učešće organizacija civilnog društva, lokalne uprave i građana (savjeti mjesnih zajednica)

Aktivnost 2 –  Fokus grupe – identifikovanje potrebe zajednice

Aktivnost 3 – Izrada vodiča

Aktivnost 4 – Organizovanje edukativnih sesija/ seminar/ trening