Doprinos organizacija civilnog društva (OCD-a) poboljšanju prava potrošača u BiH u skladu sa standardima EU

Trajanje projekta: 01.01.2019 – 01.01. 2021

Donator: EIDHR

Vrijednost projekta: 

Aplikant i koaplikanti: Fondacija lokalne demokratije (FLD) Sarajevo,  UG “ToPeeR” Doboj i Forum potrošača Tuzla

Sveobuhvatni cilj projekta “Doprinos organizacija civilnog društva (OCD-a) poboljšanju prava potrošača u BiH u skladu sa standardima EU” je podrška potrošačima, udruženjima potrošača i predstavnicima potrošača u radu na zaštiti prava potrošača.“

 • Specifični cilj 1. Unaprijediti pravni i institucionalni okvir za sprječavanje kršenja prava potrošača u skladu sa zakonodavstvom EU 
 • Specifični cilj 2Poboljšati politički dijalog između relevantnih institucija, komunalnih preduzeća, udruženja potrošača i predstavnika potrošača u oblasti zaštite potrošača na svim nivoima
 • Specifični cilj 3.  Uspostavljanje mehanizama za praćenje učinaka borbe protiv kršenja prava potrošača u BiH
 • Specifični cilj 4. Povećanje svijesti o ulozi i značaju zaštite potrošača u procesu pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji
 •  

Aktivnosti:

Aktivnost 1 – Poboljšanje pravnog, institucionalnog okvira i institucionalnih mehanizama u oblasti zaštite prava potrošača u BiH 

Cilj ove aktivnosti je uspostavljanje i facilitacija rada radne grupe i prikupljanje svih informacija o postojećem pravnom okviru u oblasti zaštite potrošača.

 • Aktivnost 1.1. – Uspostavljanje i facilitacija rada radne grupe i priprema za poboljšanje okvira potrošačke politike (zakoni, podzakonski akti, poslovnici) na nivou entiteta
 • Aktivnost 1.2. – Facilitacija rada “Vijeća potrošača Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH” u poboljšanju okvira potrošačke politike na državnom nivou
 • Aktivnost 1.3. – Organizacija javne rasprave na 10 lokacija u BiH sa potrošačima i predstavnicima komunalnih preduzeća
 • Aktivnost 1.4 – Organizacija javnih savjetovanja/sastanaka između relevantnih institucija i udruženja potrošača u RS i FBiH
 • Aktivnost 1.5. – Osnivanje minimalno 10 “Vijeća (savjeta) potrošača” na lokalnom nivou kao institucionalnog mehanizma za zaštitu prava potrošača u sektoru komunalnih usluga

Aktivnost 2 – Praćenje (monitoring) i izvještavanje o aktivnostima kršenja prava potrošača (korisnika usluga) komunalnih preduzeća u BiH; 

Cilj ove aktivnosti je kreiranje mehanizma praćenja i izvještavanja o kršenju prava potrošača od strane komunalnih preduzeća u BiH. 

 • Aktivnost 2.1. – Studijsko istraživanje u oblasti kršenja prava potrošača od strane

komunalnih preduzeća sa preporukom kako da se kreira “Mehanizam praćenja i izvještavanja za udruženja potrošača”

 • Aktivnost 2.2. – Podnošenje godišnjih izvještaja o borbi protiv kršenja prava potrošača (dva izvještaja) sa preporukama ministarstvima na svim nivoima, ombudsmanu za zaštitu potrošača; Uprava za inspekcijske poslove na svim nivoima i komunalna preduzeća

 

Aktivnost 3 – Dijalog o politikama razvijen između institucija i predstavnika potrošača 

Cilj ove aktivnosti je poboljšanje dijaloga o politikama između institucija i predstavnika potrošača.

 • Aktivnost 3.1. – Kampanja zagovaranja organizacije potrošača za poboljšanje postojećeg okvira
 • Aktivnost 3.2. – Davanje preporuka ministarstvima trgovine za okvir poboljšanja u skladu sa EU Direktivom o pravima potrošača 2011/83/EU
 • Aktivnost 3.3. – Davanje preporuka komunalnim preduzećima za poboljšanje opštih pravila pružanja usluga

Aktivnost 4. Promotivne kampanje i podizanje svijesti

 • Aktivnost 4.1. Stručna konferencija ”Zaštita potrošača u BiH’
 • Aktivnost 4.2. Javna kampanja i aktivnosti podizanja javne svijesti u medijima