Unapređenje devastiranog zdravstvenog sistema

Trajanje: 20.08.2020-19.08.2021.

Donator: Evropska unija kroz Civil Society facility and Media action for BiH i Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) kroz projekat Assistance to Citizens in Fight against Corruption

Implementatori projekta: Centri civilnih inicijativa (CCI) i Transparency internationale BiH

Aplikant: UG “ToPeeR” Doboj 

Vrijednost projekta:  5.000,00 USD

Generalni cilj projekta   

Opšti/generalni cilj: identifikovati nivo korupcije u zdravstvu koja je rezultat pogrešne percepcije ličnih darova medicinskom osoblju. 

  • Specifični cilj 1.  Istražiti/analizirati percepciju građana i zdravstvenih radnika o „sitnoj“ korupciji i njeno prihvatanje kao društvene norme, te identifikovati i analizirati razloge zbog kojih se ova korupcija događa i zašto je ne prijavljuju nadležnim tijelima.
  • Specifični cilj 2. Donijeti Platformu za borbu protiv korupcije na lokalnom nivou
  • Specifični cilj 3. Pokrenuti inicijativu o uvođenju odgovarajućih sankcija korumpiranim zdravstvenim radnicima razotkrivanjem praksi promovisanja različitih lijekova i preparata

Aktivnosti:

Aktivnost 1 – Sprovesti istraživanje i prikupiti podatke od građana

Aktivnost 1.2 – Kvantitativna i kvalitativna obrada podataka/analiza iskustava i percepcija građana, zdravstvenih radnika i javnosti uopšte o nivou korupcije u zdravstvu, proširenost i prihvatanje korupcije kao društvene norme.

Aktivnost 2 –  Edukacija nevladinih organizacija i zdravstvenih radnika: Jačanje uloge i funkcije organizacija civilnog društva radi promovisanja promjena i omogućavanje akcija sprečavanja korupcije u zdravstvu

Aktivnost 2.1 –Formiranje neformalne mreže nevladinih organizacija za prevenciju korupcije u dijelu regije Doboj

Aktivnost 2.2 – Izraditi tekst Platforme za borbu protiv korupcije na lokalnom nivou.

Aktivnost 3 – Identifikovati ciljnu oblast za ulogu watchdogging i donijeti strateški plan