Informisanje i savjetovanje potrošača o potrošačkim pravima - Usluge od opšteg ekonomskog interesa

Trajanje: 01.12.2020-28.02.2021.
Donator: MINISTARSTVO TRGOVINE I TURIZMA REPUBLIKE SRPSKE
Aplikant: UG “ToPeeR” Doboj
Vrijednost projekta: 4.900,00 KM

Generalni cilj projekta je ojačati institucionalnu i tehničko-administrativnu sposobnost za efikasno rješavanje potrošačkih prigovora i podići svijest pružalaca ekonomskih usluga o pravima potrošača.

  • Specifični cilj 1. Informisanje i edukacija građana i pružaoca ekonomskih usluga o unapređenju potrošačkih prava u RS
  • Specifični cilj 2. Objaviti Vodič (publikaciju) koji će svojim sadržajem doprinijeti poboljšanju kvaliteta zaštite potrošača i međusobnu saradnju-oblast pružanja usluga od opšteg ekonomskog interesa


Aktivnosti:

Aktivnost 1 – Izdavanje Priručnika-vodiča za saradnju Institucija, udruženja i pružalaca ekonomskih usluga

Aktivnost 2 – Promotivne aktivnosti

Aktivnost 4 – Medijska kampanja