Projekat - Savjet Mjesnih Zajednica

Opšti cilj : Poboljšanje sadržaja rada mjesnih zajednica u Gradu Doboj radi ostvarenja međusobne komunikacije građana različitih MZ

Specifični cilj 1: Zagovaranjem pokrenuta inicijativa formiranja Savjeta mjesnih zajednica Grada Doboj
Specifični cilj 2: Uspostaviti kontinuitet aktivnosti mjesnih zajednica i ujednačen pristup procesu donošenja odluka a lokalnom niovu

Rezultati :

Javnost upoznata sa značajem uspostavljanja novog mehanizma aktivnosti i rada mjesnih zajednica odnosno učešća gradjana u procesu donošenja odluka i dostavljena inicijativa o formiranju istog.

1. Pokrenuta inicijativa formiranja Savjeta mjesnih zajednica Grada Doboj:
a) Rezultati istraživanja integrisani u policy brief – prijedlog pokretanja inicijative osnivanja Savjeta MZ Grada
b) Kreiran policy brief – sažetak kojim se obrazlaže značaj osnivanja Savjeta mjesnih zajednica Grada Doboj i distribuiran donosiocima odluka u Gradu Doboj sa upoznavanjem resornih ministarstava u Vladi Republike Srpske
c) Donosioci odluka upoznati sa inivijativom o formiranju Savjeta mjesnih zajednica Grada Doboj
2. Kreirana i od mjesnih zajednica podržana dokumenta: Odluka o osnivanju Savjet mjesnih zajednica Grada Doboj i Pravilnik o radu Savjeta mjesnih zajednica Grada.

 
Projekat  Savjet mjesnih zajednica  se implementira  uz podršku  regionalnog projekta SMART Balkan – Civilno društvo za povezan Zapadni Balkan kojeg implementira    Centar za promociju civilnog društva (CPCD) BiH, Center for Research and Policy Making (CRPM) Sjeverna Makedonija i Institute for Democracy and  Mediation (IDM) Albanija, a finansijski podržava Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Norveške.