02.11.2021. u Banja Luci je održan sastanak sa odabranim organizacijama koje se bave aktivnostima zaštite i promocije kulturno-historijskog naslijeđa u Republici Srpskoj, a koji prethodi formiranju Mreže OCD u RS-u.

Poštujući epidemiološku situaciju, sastanak je bio hibridnog tipa te je dio organizacija učestvovao sastanku u sali dok je drugi dio učestvovao preko Zoom platforme.

Prisutne organizacije su ovu priliku iskoristile da predstave sebe, svoj rad i prethodne projekte te da se međusobno upoznaju. Učesnicima su detaljno objašnjeni ciljevi i planirane aktivnosti projekta kao i način funkcionisanja same Mreže. Sastanku su prisustvovali svi partneri na projektu: AIASN, FLD, UG “Don” i UG “ToPeeR”.