Asocijacija za interkulturalne aktivnosti i spašavanje naslijeđa u BiH (AIASN-a) zajedno sa partnerima: Fondacija lokalne demokratije iz Sarajeva, UG ToPeeR iz Doboja i UG DON iz Prijedora objavljuje poziv fizičkim i pravnim licima za dostavljanje ponuda za isporuku usluge: Razvijanje plana javnog zagovaranja i komuniciranja za mreže OCD i održavanje treninga na istu temu.

Trajanje angažmana: 30 dana (Od 6. Decembra 2021. do 06. Januara 2022.)

Rok za dostavu ponude: 05. Decembar 2021. do 23:59 putem maila aiasnabih@gmail.com

Specifični zadaci:

  • Razvoj programa obuke za OCD uključene u projekat koji sadrži sljedeće elemente: ciljeve, aktivnosti koje će biti implementirane i indikatore za svaki nivo procesa obuke
  • Organizacija i realizacija dva dvodnevna treninga sa predstavnicima OCD, članica mreža u FBiH i RS-u (jedan trening u Sarajevu i jedan trening u Banja Luci)
  • Izrada plana zagovaranja i komunikacije za dvije mreže OCD za aktivno učešće u javnim konsultacijama u oblasti izrade pravnih dokumenata na različitim nivoima (entietskim i kantonalnim) u oblasti materijalen i nematerijalne baštine.

Svi detalji su dati u projektnom zadatku koji je dostupan putem linka:

PROJEKTNI ZADATAK (ToR)