Dana 31.03.2022. godine održan je sastanak upravnog odbora projekta „Doprinos mreža OCD unapređenju kulturnog nasljeđa u BiH“ na kojem su sumirane aktivnosti projekta iz prethodne godine, te utvrđeni koraci rada u tekućoj godini.

Sastanku su prisustvovali predstavnici relevantnih institucija uključenih u projekat, i to: Komisija/Povjerenstvo za očuvanje nacionalnih spomenika, Federalni zavod za zaštitu spomenika, Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa, Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo. Predstavnici institucija su izložili probleme sa kojim se susreću u radu, te je vođen diskus o načinu rješavanja istih kroz sam projekat. Sastanku su prisustvovali i svi partneri na projektu: Asocijacija za interkulturne aktivnosti i spašavanje naslijeđa BIH (AIASN) Sarajevo, Fondacija lokalne demokratije (FLD) Sarajevo, Tolerancijom protiv različitosti (ToPeer) Doboj, Demokratija-Organizovanje-Napredak (DON) Prijedor.