Okrugli sto o saradnji roditelja, staratelja i škola

U Lukavcu je 22.11.2022. održan Okrugli sto o saradnji roditelja, staratelja i škola na kojem su učestvovali menadžment, roditelji, nastavnici i uposlenici škola u Turiji i Panjiku, te predstavnici „Sela mira“ Turija, UG ToPeeR Doboj i Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini. Razgovaralo se pitanjima koja su bitna za poboljšanje odgojnog i obrazovnog procesa i idejama za inovativne aktivnosti u cilju saradnje imajući u vidu specifičnosti Osnovne škole Turija i njene područne škole Panjik, Vasiljevci. Dogovoreno je da će se kontakti i saradnja nastaviti na kontinuiranoj osnovi.