DUNJALUČAR - Magazin za filozofiju, kulturu i umjetnost

Dunjalučar – Magazin za filozofiju, kulturu i umjetnost. Ko i što je Dunjalučar? Magazin za filozofiju, kulturu i umjetnost – Dunjalučar osnovan je 25. februara 2019. godine. Zašto Dunjalučar? Razlog za to ime jeste želja da se istaknu vrijednosti bosanskog jezika i naznači njegova slojevitost. Dunjalučar bježi svakom pokušaju konačnog definiranja. Narod dunjalučarem naziva onog koji je „zin’o na dunjaluk“, odnosno to je onaj čovjek koji je sva svoja stremljenja usredotočio na ovaj svijet, dajući mu pri tome jedinu i najveću vrijednost. No, to je samo jedna negativna konotacija ove riječi, dunjalučara također treba razumijevati i kao čovjeka sa ovog svijeta, dakle svakog čovjeka koji je živio, živi i živjet će u nekom drugom vremenu. Stoga riječ dunjalučar treba razumijevati u jednoj opštosti i svemu, koja važi za svakoga. Odatle namjera ovog magazina jeste i da filozofski razmotri pitanja o čovjeku i kritički propita vrijednosti koje vrjednuje dunjalučar kroz razne sfere njegova življenja, kao i postavljanja pitanja iz konkretnih disciplina koje se bave čovjekom dunjalučarem (antropologija, društvena znanost, etika, moral, politika, umjetnost) i sve to sa posebnim naglaskom na Bosnu i Hercegovinu. Rasvjetljavanje vlastitog neznanja autori smatraju primarnim zadatkom ovog magazina, te se nadaju da će dobiti i povratnu informaciju onih koji ih budu čitali u vidu pohvale, kritike, kao i dopune napisanog vlastitim mislima. Magazin za filozofiju, kulturu i umjetnost – Dunjalučar je platforma za razvoj kulture i umjetnosti i kritičkog mišljenja u Bosni i Hercegovini. Ovaj magazin je osnovan iz želje autora da se obogati javni prostor interneta sa smislenim temama iz oblasti filozofije, kulture, umjetnosti te ima za cilj i promociju Bosne i Hercegovine, njenih kulturnih, umjetničkih i misaonih vrijednosti. Osnivanje i pokretanja magazina izraz je želje autora da čitaocima ponude online platformu na kojoj će se razvijati kritičko mišljenje. Do sada je na magazinu objavljeno preko 1000 tekstova, koji su problematizirali teme iz oblasti filozofije, kulture, arheologije, umjetnosti, antropologije i sličnih disciplina. Važno je napomenuti da su svi tekstovi znanstveno utemeljeni, te da su svi nastali na relevantnoj literaturi. Pored toga, do sada je priliku da objavi svoje radove dobilo preko 300 mladih umjetnika i autora iz Bosne i Hercegovine, ali i zemalja našeg okruženja. Urednici magazina su mladi i entuzijastični ljudi, koji svojim znanjima nastoje da promjene svijet u kojem žive. Uredništvo Magazina Dunjalučar: Zerina Kulović, Senad Arnaut.

Link 1

Link 2