UG ToPeeR je završio istraživanje o sinhronizaciji rada i potrebama

Krajem jula 2023. godine UG ToPeeR je završio istraživanje o sinhronizaciji rada i potrebama savjeta mjesnih zajednica da budu aktivni učesnici u procesu donošenja odluka. Rezultati istraživanja bi trebalo da daju odgovor prvenstveno o tome kakva je medjusobnakoordinacija mjesnih zajednica, predstavljanje u organima Skupštine i potrebi formiranja koordinacionog tijela na nivou opštine/grada. 

Istraživanje je provedeno u opštinama Teslić, Derventa, Modriča, Petrovo, Stanari i Šamac. Na ovom području je organizovano 203 mjesne zajednice, a našem anketnom upitniku se odazvalo 80 ili oko 43%. U više od 40% savjeta MZ članovi su neaktivni, svega 3% su žene i većina , preko 80% su jednostranački. Sve mjesne zajednice imaju problem vodosnabdijevanja, lošu putnu infrastukturu i nedostatak finansijskih sredstava. I pored jednostranačkih savjeta mjesnih zajednica više od 75% anketiranih je nezadovoljno komunikacijom sa odbornicima, a 100% neaktivnim gradjanima. Mjesne zajednice su podjeljene u ocjeni zadovoljstva sa političkim strankama i njihovi odgovori su da su savjeti čiji su članovi iz opozicionih stranaka nezadovoljni vladajučom strukturom i obrnuto. Manje od 20% savjeta mjesnih zajednica smatra da formiranje koordinacionog tijela (Savjeta MZ) ne bi doprinijelo unapredjenju položaja mjesnih zajednica uz obrazloženje da im odgovara da nemaju odgovornost prema gradjanima ali ni prema vlastima. „Nema para – nema odgovornosti“ Predstavnici 12% mjesnih zajednica smatraju da trenutni način finansiranja treba zadržati , oko 4% savjeta obezbjedjuje finansijska sredstva realizujući razne projekte koje finansiraju donatori a ne lokalna uprava. 

Projekat  Savjet mjesnih zajednica  se implementira  uz podršku  regionalnog projekta SMART Balkan – Civilno društvo za povezan Zapadni Balkan kojeg implementira    Centar za promociju civilnog društva (CPCD) BiH, Center for Research and Policy Making (CRPM) Sjeverna Makedonija i Institute for Democracy and  Mediation (IDM) Albanija, a finansijski podržava Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Norveške.