U Tesliću održane Prve konsultacije sa predstavnicima mjesnih zajednica

U opštini Teslić je 16. 08. 2023. godine održame su Prve konsultacije sa predstavnicima Savjeta MZ. 

Cilj sastanka je da se prisutni upoznaju sa rezultatima istraživanja ali i da kroz komentare i svoja zapažanja predlože preporuke koje bi trebalo da dovedu do poboljšanja zakonodoavnog okvira ali i okruženja za rad i djelovanje mjesnih zajednica. Većina prisutnih se složila da je neophodno opštinske uprave formira pododjeljenje koje bi obavljalo poslove iz nadležnosti mjesnih zajednica i na taj način stvoriti mogućnost da MZ imaju direktan uticaj na procese odlučivanja. Većina prisutnih je pozitivno ocjenila prijedlog da se formira Savjet mjesnih zajednica u opštini Teslić samo ako bi se stvorio direktan most sa Skupštinom.

Projekat  Savjet mjesnih zajednica  se implementira  uz podršku  regionalnog projekta SMART Balkan – Civilno društvo za povezan Zapadni Balkan kojeg implementira Centar za promociju civilnog društva (CPCD) BiH, Center for Research and Policy Making (CRPM) Sjeverna Makedonija i Institute for Democracy and  Mediation (IDM) Albanija, a finansijski podržava Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Norveške.