Zaštita potrošačaPrioriteti će se realizovati u saradnji sa Ministarstvom trgovine i turizma RS i drugim nosiocima zaštite potrošača u RS i BiH kao i sa opštinskim i gradskim vlastima. ToPeeR će, takođe, aktivno učestvovati u radu evropskih i međunarodnih organizacija potrošača, kao i u procesu regionalnog povezivanja potrošačkih organizacija na BalkanuKlikni ovdjeResursni centarCPCD Sarajevo je odabrao 5 organizacija koje će biti uključene u program razvoja regionalnih resursnih centara među kojima je i Tolerancijom protiv različitosti (ToPeeR), Doboj.Klikni ovdjeZaštita životne sredine i održivi razvojZaštita životne sredine i održiv razvoj u sliku rijeke Bosne je zasnovana na ciljevima i aktivnostima koje treba da doprinesu da dolina rijeke Bosne bude ekonomski osnažen region zasnovan na inovacijama, znanju, očuvanju prirodne i kulturne baštine, održivosti i kvalitetu življenja građana.Klikni ovdje
Previous
Next

Kroz međunarodne projekte i brojne kurseve do znanja

UG ToPeeR je svoj rad usmjerio ka tome da se zadovolje potrebe gradjana a u skladu sa njihovim interesovanjima, mogućnostima, identifikovanim problemima.


Pročitaj