Doprinos mreža organizacija civilnog društva u unapređenju kulturne baštine u Bosni i Hercegovini

Trajanje: 2021-2023

Donator: Evropska komisija

Aplikant: AIASNA Sarajevo, Fondacija lokalne demokratije Sarajevo, UG “ToPeeR” Doboj i UG “DON” Prijedor

Generalni cilj projekta je osiguranje zaštite i promocije kulturno-istorijskog naslijeđa u BiH kroz partnerstvo između organizacija civilnog društva i nadležnih vlasti u oblasti kulture.

  • Specifični cilj 1. Uspostaviti mreže civilnih organizacija i osnažiti kapacitete organizacija civilnog društva ua partnersku saradnju sa državnim vlastima u stvaranju i primjeni politika na temu kulturnog naslijeđa
  • Specifični cilj 2. Unaprijediti pravni, strateški i institucionalni okvir materijalne i nematerijalne kulturne baštine u BiH
  • Specifični cilj 3. Inicirati uvođenje metodologija upravljanja i procjene te standardizovane dokumentacije i procedura koje se odnose na materijalno i nematerijalno kulturno naslijeđe
  • Specifični cilj 4. Povećanje svijesti o ulozi i važnosti zaštite materijalne i nematerijalne kulturne baštine u procesu pristupanja BiH u EU.

Aktivnosti:

Aktivnost 1 – Uspostavljanje dvije mreže i jaačanje kapaciteta organizacija civilnog društva (OCD)
Aktivnost 1.0 Mapiranje aktivnih OCD u polju kulturne baštine

Aktivnost 1.1. – Uspostavljanje mreže OCD za saradnju sa institucijama kulturne baštine u
Federaciji BiH

Aktivnost 1.2. Uspostavljanje mreže OCD za saradnju sa institucijama kulturne baštine u RS.

Aktivnost 1.3. Jačanje kapaciteta organizacija i mreža civilnog društva za razvoj upravljačkih vještina i metoda procjene materijalnog i nematerijalnog kulturnog naslijeđa

Aktivnost 1.4. Jačanje kapaciteta organizacija i mreža civilnog društva za učešće u strateškom planiranju

Aktivnost 1.5. Jačanje kapaciteta organizacija članica civilnog društva za implementiranje kampanja zagovaranja i procesa donošenja odluka

Aktivnost 2. – Unaprijeđenje pravnog, strateškog i institucionalnog okvira

Aktivnost 2.0. Osnovna studija o materijalnom i nematerijalnom naslijeđu u BiH

Aktivnost 2.1. Unaprijeđenje propisa o klasifikaciji spomenika na entitetskom i kantonalnom
nivou

Aktivnost 2.2. Unaprijeđenje zakonskog okvira na entitetskom i kantonalnom nivou

Podaktivnost 2.2.1 Unaprijeđenje zakona o kulturno-istorijskim dobrima

Podaktivnost 2.2.2 Izrada zakona o zaštiti nepokretnih kulturnih dobara

Aktivnost 2.3. Iniciranje razvoja upravljačkog strateškog pristupa za materijalnu i
nematerijalnu kulturnu baštinu

Aktivnost 2.4. Stvaranje institucionalnih metodologija menadžmenta i procjene i
standardiziranje procedura dokumentacije koja se odnosi na materijalno i nematerijalno kulturno naslijeđe

Aktivnost 3 – Organizacija javnih konsultacija

Aktivnost 3.1. Realizacija dvije kampanje zagovaranja na entitetskom i kantonalnom nivou

Aktivnost 3.2. Organizacija javnih konsultacija u oblasti razvoja strateškog pristupa

Aktivnost 3.3. Organizacija javnih konsultacija u oblasti razvoja pravnih dokumenata na entitetskom i kantonalnom nivou

Aktivnost 4 – PR i aktivnosti na podizanju svijesti javnosti

Aktivnost 4.1. PR konferencija „Stanje kulturno-istorijskog naslijeđa u BiH“

Aktivnost 4.2. Priprema mikro lokacije Stećci u područjima koja će biti izabrane za turističke svrh

Aktivnost 4.3. PR kampanja