Mjesec: Januar 2019.

  • Luka Mira…

    Luka Mira…

    Luka Mira… Naučno-istraživački kamp za mlade nastavlja praksu koju su započeli Branislav Lukić Luka, multimedijalni umjetnik, član Grupe Lucido i jedan od pokretača kampa te profesorica Edina Golać Šarić koja dolazi sa Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli osnivanjem poetske grupe „Luka Mira“. Mladi pjesnici grupe „Luka Mira“ u sastavu: Mersudin Merso Muminović, Branka Simić, Leonardo…

  • NIKovci na Zimskoj školi SEF samoodbrane i aikidoa

    NIKovci na Zimskoj školi SEF samoodbrane i aikidoa

    U cilju popularizacije borilačkih vještina, sticanja osnova znanja iz SEF samoodbrane, aikidoa i zdravog načina življenja, SEF Akademija “Gard” i Aikido klub “Gard” organizovali su besplatnu školu SEF samoodbrane i aikidoa. Besplatna škola SEF samoodbrane i aikidoa trajala je 7 dana . Početak: Ponedjeljak 14.Januar 2019. godineKraj: Nedjelja 20.Januar 2019. godine