Categories
Resursni centar Vijesti

Javni poziv za dostavljanje ponude za razvijanje i implementaciju PR kampanje

Asocijacija za interkultualne aktivnosti i spašavanje naslijeđa u BiH (AIASN-a) zajedno sa partnerima: Fondacija lokalne demokratije iz Sarajeva, UG ToPeeR iz Doboja i UG DON iz Prijedora objavljuje poziv pravnim licima za dostavljanje ponuda za isporuku usluge: Razvijanje i implementacija PR kampanje u okvriu projekta “Doprinost mreža OCD unapređenju kulturnog naslijeđa u BiH”

Trajanje angažmana: 24 mjeseca (Od Decembra 2021. do Decembra 2023.)

Rok za dostavu ponude: 19. Decembar 2021. do 23:59 putem maila aiasnabih@gmail.com

Specifični zadaci:

 • Razvoj teme kampanje (razvijen kreativan i strateški pristup)
 • Kreiranje ključne poruke za štampane i elektronske medije i društvene mreže
 • Administracija društvenih mreža razvijenih u sklopu projekta
 • Povezivanje sa relevantnim web stranicama i društvenim medijima
 • Promovisanje ključne poruke projekta
 • Izrada sadržaja za digitalne medije
 • Podrška za osiguranje medijskog pokrića projekta (proaktivno i reaktivno) kroz print, online i radio
 • Planirati, upravljati i osigurati medijsko praćenje projektnih aktivnosti
 • Osiguravanje intervjua za projektne partnere tokom trajanja kampanje.

Svi detalji su dati u projektnom zadatku koji je dostupan putem ovog LINK-a!

Categories
Resursni centar Vijesti

Javni poziv za dostavljanje ponuda za razvijanje plana javnog zagovaranja za mreže OCD i održavanje treninga na tu temu

Asocijacija za interkulturalne aktivnosti i spašavanje naslijeđa u BiH (AIASN-a) zajedno sa partnerima: Fondacija lokalne demokratije iz Sarajeva, UG ToPeeR iz Doboja i UG DON iz Prijedora objavljuje poziv fizičkim i pravnim licima za dostavljanje ponuda za isporuku usluge: Razvijanje plana javnog zagovaranja i komuniciranja za mreže OCD i održavanje treninga na istu temu.

Trajanje angažmana: 30 dana (Od 6. Decembra 2021. do 06. Januara 2022.)

Rok za dostavu ponude: 05. Decembar 2021. do 23:59 putem maila aiasnabih@gmail.com

Specifični zadaci:

 • Razvoj programa obuke za OCD uključene u projekat koji sadrži sljedeće elemente: ciljeve, aktivnosti koje će biti implementirane i indikatore za svaki nivo procesa obuke
 • Organizacija i realizacija dva dvodnevna treninga sa predstavnicima OCD, članica mreža u FBiH i RS-u (jedan trening u Sarajevu i jedan trening u Banja Luci)
 • Izrada plana zagovaranja i komunikacije za dvije mreže OCD za aktivno učešće u javnim konsultacijama u oblasti izrade pravnih dokumenata na različitim nivoima (entietskim i kantonalnim) u oblasti materijalen i nematerijalne baštine.

Svi detalji su dati u projektnom zadatku koji je dostupan putem linka:

PROJEKTNI ZADATAK (ToR)