Categories
Resursni centar Vijesti

Održan treći sastanak Upravnog odbora projekta

Dana 31.03.2022. godine održan je sastanak upravnog odbora projekta „Doprinos mreža OCD unapređenju kulturnog nasljeđa u BiH“ na kojem su sumirane aktivnosti projekta iz prethodne godine, te utvrđeni koraci rada u tekućoj godini.

Sastanku su prisustvovali predstavnici relevantnih institucija uključenih u projekat, i to: Komisija/Povjerenstvo za očuvanje nacionalnih spomenika, Federalni zavod za zaštitu spomenika, Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa, Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo. Predstavnici institucija su izložili probleme sa kojim se susreću u radu, te je vođen diskus o načinu rješavanja istih kroz sam projekat. Sastanku su prisustvovali i svi partneri na projektu: Asocijacija za interkulturne aktivnosti i spašavanje naslijeđa BIH (AIASN) Sarajevo, Fondacija lokalne demokratije (FLD) Sarajevo, Tolerancijom protiv različitosti (ToPeer) Doboj, Demokratija-Organizovanje-Napredak (DON) Prijedor.

Categories
Resursni centar Vijesti

Održan trening iz javnog zagovaranja za članice mreža

04. i 05. Februara održan je trening iz oblasti javnog zagovaranja u sklopu projekta “Doprinos mreža OCD unapređenju kulturnog naslijeđa u Bosni i Hercegovini” koji finansira Evropska unija u Bosni i Hercegovini.

Kroz interaktivni pristup, praktične primjere i najbolje prakse, članice mreža su dobili osnovna znanja o javnom zagovaranju te konkretne upute kako da isto primjene u svom radu.

Treningu je prisustvovalo preko 25 predstavnika organizacija koje su podijelile svoja dosadašnja iskustva u javnom zagovaranju, uspjehe koje su ostvarili u ovom domenu kao i dobili savjete drugih organizacija kako i prema kome nastupiti.

Categories
Resursni centar Vijesti

Održani treninzi iz oblasti strateškog planiranja za članice mreža u Federaciji BiH i Republici Srpskoj

U mjesecu Decembru održana su dva treninga strateškog planiranja za članice naših mreža. Trening strateškog planiranja je jedan u nizu seta treninga koje organizujemo sa ciljem jačanja kapaciteta članica mreža, kako za što uspješnije sprovođenje aktivnosti u sklopu navedenog projekta, tako i za nastavak uspješnog rada u njihovim sopstvenim organizacijama.

Učesnici treninga su se ovom prilikom bolje upoznali sa ulogom i primjenom strategije i strateškog razmišljanja te su kroz kombinaciju različitih tehnika (tehnike generacije ideja, rad u grupama, plenarne diskusije, prezentacije…) napravili detaljnu analizu te definisali sve potrebne elemente i preliminarni nacrt Strateškog plana.

Categories
Resursni centar Vijesti

Javni poziv za dostavljanje ponude za razvijanje i implementaciju PR kampanje

Asocijacija za interkultualne aktivnosti i spašavanje naslijeđa u BiH (AIASN-a) zajedno sa partnerima: Fondacija lokalne demokratije iz Sarajeva, UG ToPeeR iz Doboja i UG DON iz Prijedora objavljuje poziv pravnim licima za dostavljanje ponuda za isporuku usluge: Razvijanje i implementacija PR kampanje u okvriu projekta “Doprinost mreža OCD unapređenju kulturnog naslijeđa u BiH”

Trajanje angažmana: 24 mjeseca (Od Decembra 2021. do Decembra 2023.)

Rok za dostavu ponude: 19. Decembar 2021. do 23:59 putem maila aiasnabih@gmail.com

Specifični zadaci:

 • Razvoj teme kampanje (razvijen kreativan i strateški pristup)
 • Kreiranje ključne poruke za štampane i elektronske medije i društvene mreže
 • Administracija društvenih mreža razvijenih u sklopu projekta
 • Povezivanje sa relevantnim web stranicama i društvenim medijima
 • Promovisanje ključne poruke projekta
 • Izrada sadržaja za digitalne medije
 • Podrška za osiguranje medijskog pokrića projekta (proaktivno i reaktivno) kroz print, online i radio
 • Planirati, upravljati i osigurati medijsko praćenje projektnih aktivnosti
 • Osiguravanje intervjua za projektne partnere tokom trajanja kampanje.

Svi detalji su dati u projektnom zadatku koji je dostupan putem ovog LINK-a!

Categories
Resursni centar Vijesti

Javni poziv za dostavljanje ponuda za razvijanje plana javnog zagovaranja za mreže OCD i održavanje treninga na tu temu

Asocijacija za interkulturalne aktivnosti i spašavanje naslijeđa u BiH (AIASN-a) zajedno sa partnerima: Fondacija lokalne demokratije iz Sarajeva, UG ToPeeR iz Doboja i UG DON iz Prijedora objavljuje poziv fizičkim i pravnim licima za dostavljanje ponuda za isporuku usluge: Razvijanje plana javnog zagovaranja i komuniciranja za mreže OCD i održavanje treninga na istu temu.

Trajanje angažmana: 30 dana (Od 6. Decembra 2021. do 06. Januara 2022.)

Rok za dostavu ponude: 05. Decembar 2021. do 23:59 putem maila aiasnabih@gmail.com

Specifični zadaci:

 • Razvoj programa obuke za OCD uključene u projekat koji sadrži sljedeće elemente: ciljeve, aktivnosti koje će biti implementirane i indikatore za svaki nivo procesa obuke
 • Organizacija i realizacija dva dvodnevna treninga sa predstavnicima OCD, članica mreža u FBiH i RS-u (jedan trening u Sarajevu i jedan trening u Banja Luci)
 • Izrada plana zagovaranja i komunikacije za dvije mreže OCD za aktivno učešće u javnim konsultacijama u oblasti izrade pravnih dokumenata na različitim nivoima (entietskim i kantonalnim) u oblasti materijalen i nematerijalne baštine.

Svi detalji su dati u projektnom zadatku koji je dostupan putem linka:

PROJEKTNI ZADATAK (ToR)

Categories
Resursni centar Vijesti

Održan sastanak sa odabranim organizacijama iz Republike Srpske pred formiranje Mreže OCD u RS-u

02.11.2021. u Banja Luci je održan sastanak sa odabranim organizacijama koje se bave aktivnostima zaštite i promocije kulturno-historijskog naslijeđa u Republici Srpskoj, a koji prethodi formiranju Mreže OCD u RS-u.

Poštujući epidemiološku situaciju, sastanak je bio hibridnog tipa te je dio organizacija učestvovao sastanku u sali dok je drugi dio učestvovao preko Zoom platforme.

Prisutne organizacije su ovu priliku iskoristile da predstave sebe, svoj rad i prethodne projekte te da se međusobno upoznaju. Učesnicima su detaljno objašnjeni ciljevi i planirane aktivnosti projekta kao i način funkcionisanja same Mreže. Sastanku su prisustvovali svi partneri na projektu: AIASN, FLD, UG “Don” i UG “ToPeeR”.

Categories
Resursni centar Vijesti

Održan prvi zajednički sastanak organizacija iz FBiH koje se bave zaštitom i promocijom kulturno-historijskog naslijeđa

22.10.2021. u Sarajevu je održan prvi sastanak pred formiranje Mreže OCD u Federaciji BiH u sklopu projekta „Doprinos mreža OCD unapređenju kulturnog naslijeđa u Bosni i Hercegovini“.

Sastanak je bio hibridnog tipa i istom su fizički prisustvovali predstavnici deset organizacija iz cijele Federacije dok je ostatak organizacija sastanak pratio preko Zoom platforme. Organizacije su ovu priliku iskoristile da predstave sebe, svoj rad i prethodne projekte te da se međusobno upoznaju. Učesnicima se predstavio i kompletan projektni tim te su detaljno objašnjeni ciljevi i planirane aktivnosti projekta kao i način funkcionisanja same Mreže.

Sastanku je prethodilo ekstenzivno mapiranje i evaluiranje organizacija: kroz upitnik za procjenu kapaciteta organizacija, online fokus grupe i dubinske intervjue te terenske posjete. Na sastanak su pozvane organizacije koje mogu doprinijeti Mreži i zajednički kreiraju optimalan miks organizacija koji uključuje organizacije koje se bave materijalnim i nematerijalnim naslijeđem, organizacije čije su aktivnosti promocije i edukacije usmjerene na djecu i mlade ali i organizacije koje uključuju osobe treće životne dobi.

U dijelu predviđenom za diskusiju, organizacije su podijelile svoja dosadašnja iskustva u radu i ograničenja sa kojima se susreću te dale komentare na način funkcionisanja Mreže. U narednih nekoliko dana, sličan događaj će biti organizovan i sa organizacijama iz Republike Srpske.