Categories
Vijesti

Brojnim projektima Grupa Lucido započela regionalnu turneju

Brojnim projektima Grupa Lucido započela regionalnu turneju

Aljukić i Lukić u misiji umrežavanja kulture, turizma i zdravstva

Da umjetnost ne poznaje barijere i uvijek pronalazi puteve do recipijenata dokaz su neumorni članovi Grupe Lucido koji strategiju bratimljenja umjetnika i različitih sfera kako književnosti, likovne umjetnosti, muzike, teatra, filma i fotografije, tako i turizma, kao bitnog agensa jedne države, nastavljaju implementirati putem brojnih projekata izvan Bosne i Hercegovine. Multimedijalni umjetnik iz Lukavca, Branislav Lukić Luka i doktor medicinskih nauka Adnan Aljukić, su kao članovi Grupe Lucido ponijeli titulu ambasadora dobre volje u misiji mira, umjetnosti, kulture, turizma, ekologije i zdravstva. Tom su prilikom posjetili susjednu Republiku Srbiju sa ciljem ostvarivanja saradnje između dvije države u implementaciji projekta “Kulturni turizam kroz gradove umjetnosti”. Lukić i Aljukić su posjetili gradove: Šid – Grad Save Šumanovića, Evropsku prijestolnicu kulture – Novi Sad, Sremske Karlovce, Sremsku Mitrovicu – Sirmijum a boravili su i na lokacijama Višnjićevo, Fruška Gora, jezera Bruja i Moharač, s ciljem edukacija iz oblasti turizma i primjene istih na lokalnu zajednicu. Dr. Adnan Aljukić trenutno obavlja funkciju zamjenika predsjedavajućeg Gradskog vijeća Lukavac a aktivnim učešćem u održanim projektima, pokazao je spremnost u davanju podrške umjetnicima u razvoju kulturnog turizma u gradu Lukavcu. Tokom svog boravka u susjednoj državi oba ova predstavnika Grupe Lucido su pokupili simpatije učesnika prezentacijom ideje projekta “Art, Tourism and Medical projects”, čiji je cilj prezentacija zdravstvenog turizma u Bosni i Hercegovini i regionu kroz umjetnost.

Između ostalih, Grupa Lucido u saradnji sa HKD ‘Napredak’ Lukavac, trenutno radi na pripremi projekta ‘Međunarodna likovna kolonija Bistarac 2022’ u Lukavcu, koja će se održati u drugoj polovini mjeseca jula ove godine. Kolonija će ove godine okupiti 14 akademskih umjetnika iz 5 država.

Press Grupe Lucido

Categories
Vijesti Zaštita potrošača

Usvojen radni tekst Izvještaja o zaštiti potrošača u Bosni i Hercegovini

Usvojen radni tekst Izvještaja o zaštiti potrošača u Bosni i Hercegovini

Udruženja za zaštitu potrošača BiH u saradnji sa insitucijama i nosiocima zaštite potrošača prvi put su pripremile Izvještaj o zaštiti potrošača u Bosni i Hercegovini u 2021. godini.

Izvještaj je obuhvatio stanje zaštite potrošača na svim nivoima organizovanja, od lokalnih zajednica do institucija na entitetskim i na nivou Brčko Distrikta, ali i na državnom nivou u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti potrošača, ali i drugih relevantnih zakonskih propisa sa kojima je usaglašeno ostvarivanje potrošačkih prava.

U toku juna 2022.godine Izvještaj će biti predstavljen prije svega udruženjima koja će na trening radionicama donijeti Plan zagovaranja poboljšanja zakonskog okvira upravo na iskustvima predhodnih godina. U tom periodu se očekuju i mišljenja insitutucija nosilaca zaštite potrošača u BiH.

Projekat „Doprinos udruženja potrošača u zaštiti prava potrošača u BiH uskladu s pravilima EU o e-trgovini” a koji implementiraju nevladine organizacije UG ToPeeR iz Doboja i Udruženje DON iz Prijedora finansiranog od strane Evropske Unije ima za cilj da predstavi javnosti stanje u oblasti zaštite potrošača u predhodnim godinama, ali i da se kroz naredni Izvještaj za 2022. godinu procjeni eventualni napredak.

Predložene Smjernice za zaštitu potrošača pri elektronskoj trgovini u BiH odnosno njihova primjena će imati veliki uticaj na stanje zaštite potrošača u 2022 i narednim godinama, te je i u Izvještaju korištena metodologija kojom je moguće pratiti napredak u ovoj oblasti.Važno je napomenuti da su u izradi ovog dokumneta učestvovale institucije Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Federalno ministarstvo trgovine FBiH, Ministarstvo trgovine i turizma RS, Vlada Brčko distrikta – Odjeljenje za privredu, sport i kulturu, Federalna uprava za inspekcijske poslove i Inspektorat Republike Srpske.

Podatke, stavove i mišljenja su nam dostavili i Ombdusman za zaštitu potrošača BiH i jedan broj udruženja za zaštitu potrošača. Ciljevi koje je projekat do sada uspješno realizovao odnose se na razvijanje dijaloga o politikama između institucija, poslodavaca – trgovaca i predstavnika potrošača odnosno udruženja.

Categories
Vijesti Zaštita potrošača

Usvojen radni tekst smjernica za zaštitu potrošača pri eletronskoj trgovini u BIH

Usvojen radni tekst smjernica za zaštitu potrošača pri eletronskoj trgovini u BIH

Smjernicama su obuhvaćeni svi nedostajući propisi i to ne samo u Zakonu o zaštiti potrošača već i drugih normativnih akata kojima se reguliše oblast e – trgovine. U narednih mjesec dana od institucija se očekuju zvanična mišljenja i prijedlozi, kao i vremenski okvir za usvajanje Smjernica.

Projekat „Doprinos udruženja potrošača u zaštiti prava potrošača u BiH u skladu s pravilima EU o e-trgovini” a koji implementiraju nevladine organizacije UG ToPeeR iz Doboja i Udruzenje DON iz Prijedora finansiranog od strane Evropske Unije“ ulazi u fazu kada su evidentni rezultati odnosno aktivnosti koje će doprinijeti ostvarivanju ciljeva Projekta.

Nakon razvijenog Plana komunikacije i Plana promotivnih i zagovaračkih aktivnosti Projektni tim, Upravni odbor Projekta te novoformirane radne grupe udruženja, institucija i poslodavaca odnosno e-trgovaca su kroz javne konsultacije, debate i redovne sastanke a na prijedlog ekspertnog tima usvojili radni tekst odnosno prijedlog Smjernica za zaštitu potrošača pri elektronskoj trgovini u Bosni i Hercegovini.

Osam mjeseci su trajale aktivnosti na prikupljanju preporuka za poboljšanje pravnog okvira zaštite potrošača ,posebno u dijelu e – trgovine. Više od 100 učesnika – predstavnika svih nosilaca zaštite potrošača u Bosni i Hercegovini, ali i građana u različitim dijelovima Bosne i Hercegovine odnosno obuhvaćeni su svi (teritorijalno) dijelovi BiH kako bi se imao kompletan pregled postojećeg zakonsksog okvira i njegove primjene odnosno zaštite potrošača. Smjernicama su obuhvaćeni svi nedostajući propisi i to ne samo u Zakonu o zaštiti potrošača već i drugih normativnih akata kojim se reguliše oblast e – trgovine. U narednih mjesec dana od institucija se očekuju zvanična mišljenja i prijedlozi ,realan normatini i vremenski okvir za konačno usvajanje Smjernica. Smjernice se odnose na državni, entitetski nivo i Distrikta Brčko.