Categories
Vijesti Zaštita potrošača

Uspostavljenje radne grupe za unapređenje okvira potrošačke politike

Uspostavljenje radne grupe za unapređenje okvira potrošačke politike

Potrošači se prilikom internet kupovine suočavaju sa nizom problema kao što su: odustajanje od kupovine, predugo vrijeme čekanja na povrat novca, nesigurnost isporuke robe, nedostatak dokumnetacije uz proizvod (račun, carinska deklaracija, garancija).

Suočeni sa činjenicom da se svakodnevno povećava broj potrošača koji prateći moderne trendove ,ali i suočeni sa pandemijom Covid19 kupovinu obavljaju putem interneta, a u namjeri da damo doprinos unapredjenju potrošačke politike inicirali smo formiranje radnih grupa koje će na osnovu prakse i svojih nadležnosti dati odredjene prijedloge kreiranja mehanizama zaštite potrošača.

Prijedlog pravila i procedura e trgovine će olakšati rad kompanijama i preduzećima ali ujedno i zaštiti potrošače od nelegalnih tokova on line kupoivne.

Formirane su tri radne grupe i to: Radna grupa institucija BiH (resorna ministarstva, predstavnici MUP RS, Inspektorata, predstavnici lokalnih zajednica); zatim RAdna grupa predstavnika udruženja za zašttu potrošača Bosne i Hercegovine i treća RAdna grupa u čiji sastav su ušli predstavnici kompanija i preduzeća koja se legalno bave ovom vrstom trgovine.

U toku februara i marta 2022. godine ove radne grupe će pripremiti prijedloge preporuka koje će biti dio rezultata Projekta “Doprinos udruženja potrošača u zaštiti prava potrošača u skaldu sa pravilima EU o e – trgovini koji implementiraju UDruzenja ToPeeR i DON a finansira ga Evropska unija…..

Categories
Resursni centar Vijesti

Održan trening iz javnog zagovaranja za članice mreža

04. i 05. Februara održan je trening iz oblasti javnog zagovaranja u sklopu projekta “Doprinos mreža OCD unapređenju kulturnog naslijeđa u Bosni i Hercegovini” koji finansira Evropska unija u Bosni i Hercegovini.

Kroz interaktivni pristup, praktične primjere i najbolje prakse, članice mreža su dobili osnovna znanja o javnom zagovaranju te konkretne upute kako da isto primjene u svom radu.

Treningu je prisustvovalo preko 25 predstavnika organizacija koje su podijelile svoja dosadašnja iskustva u javnom zagovaranju, uspjehe koje su ostvarili u ovom domenu kao i dobili savjete drugih organizacija kako i prema kome nastupiti.

Categories
Vijesti Zaštita potrošača

Druga faza projekta “Doprinos udruženja potrošača u zaštiti prava potrošača u BiH u skladu s pravilima EU o e-trgovini”

Druga faza projekta “Doprinos udruženja potrošača u zaštiti prava potrošača u BiH u skladu s pravilima EU o e-trgovini”

Projekat “Doprinos udruženja potrošača u zaštiti prava potrošača u BiH u skladu s pravilima EU o e-trgovini”, a koji implementiraju UG ToPeeR iz Doboja i Udruzenje DON iz Prijedora finansiranog od strane Evropske Unije, sa ciljem poboljšanja postojeće pravne regulative, institucionalnog okvira i mehanizama u skladu sa pravima potrošača u EU, ulazi u svoju drugu fazu.

Posebno će se Projektom osnaživati udruženja potrošača kao i uspostavljanje dijaloga o politikama izmedju institucija, trgovačkih preduzeća i udruženja potrošača.

Iza nas su pripremne aktivnosti čija realizacija nam omogućava da ispunimo planirano i dostignemo rezultate koji će značiti promjenu pravne regulatice o e trgovini. Opsežna priprema i jasno koncipiran odnos sa saradnicima Projekta su kao rezultat dobili razumijevanje i aktivno uključivanje zainteresovanih strana, posebno od strane ministarstava trgovine RS i FBiH, Ombdusmanaza zaštitu potrošača, te Brčko distrikta. Poboljšanje pravnog okvira u Bosni i Hercegovini je često zahtjevan put do željenih rezultata i zato je Projektni tim u pripremnoj fazi zadobio povjerenje institucija, jednim dijelom i e trgovaca da se osmisli kampanja edukacije svih sudionika koji mogu poboljšati javne, potrošačke, politike.

Projekti koji se finansiraju sredstvima EU su i provjera naših sposobnosti i kapaciteta jer je bilo potrebno uspostaviti sistem planiranja i izveštavanja za projekat. Imenovanje Upravnog odbora je vrlo delikatan proces od koga je zavisila naša saradnja (partnerstvo) sa predstavnicima donosioca odluka, ali i kalitet reultata koje žemo dostići na kraju projekta. UG ToPeeR kao i UG DON iako imaju dugogodišnje iskustvo u implementaciji projeakta posebnu pažnju su poklonili uspostavljanju sistema monitoringa i evaluacije projekta inoviranjem dosadašnjih obrazaca i praksi kako bismo u potpunosti odgovorili zahtjevnom procesu praćenja i uspješnosti realizacije projekta.

Projektni tim je kroz redovne mjesečne sastanke najviše pažnje posvećivao analizi predhodnih aktivnosti kako bismo unaprijedili naš sljedeći korak.

Categories
Vijesti Zaštita potrošača

Jačanje kapaciteta udruženja potrošača u sektoru internet trgovine

Jačanje kapaciteta udruženja potrošača u sektoru internet trgovine

Prava potrošača nisu adekvatno zaštićena kada je u pitanju kupovina putem interneta, zaključak je analize koju su sprovela udruženja za zaštitu potrošača BiH. Trgovačke metode koje se odnose na e-trgovinu u BiH nisu u dovoljno pravno uređene, potrošači su izloženi riziku od prevare, i u najvećem broju slučajeva poštovanje potrošačkih prava prepušteno je dobroj volji trgovaca.

E- trgovina postaje primarni način kupovine i procjenjuje se da će u narednih deset godina obim kupovine putem interneta prevazići 75%. Ekspanziju ove vrste kupovine trebala bi pratiti i adekvatna zaštita potrošačkih prava onih koji se za ovu vrstu kupovine i odlučuju.

Uvodna projektna analiza pokazuje da se kupovina putem interneta u BiH odvija putem web trgovina registrovanih od strane pravnih lica ali I putem neprovjerenih web stranica i društvenih mreža, odnosno neregistrovanih trgovaca. Iako e – trgovina postaje budući trend poslovanja, dobar njen dio u BiH nalazi se u domenu sive ekonomije. Pored toga, prava potrošača često su narušena jer se kupci dovode u zabludu lažnim predstavljanjem cijena, pogrešnim ili nepreciznim opisom proizvoda, nepoštovanjem prava na garanciju proizvoda i na povrat kupljene robe, kao I nepoštovanjem obaveze jedinstvenih uslova plaćanja I povoljnosti kupovine.

Osnovni predmet ove analize je:

utvrđivanje postojećeg nivoa zaštite potrošača pri elektronskoj trgovini (analizom pozitivnog prava BiH);

konstatovanje problema, nedostataka, praznina koje onemogućavaju ili otežavaju adekvatnu primjenu već postojećih pravnih pravila, kao i situacija koje nisu obuhvaćene važećom regulativom;

formulisanje preporuka za poboljšanje pravne regulative kroz eventualne izmjene ili dopune propisa, odnosno kroz donošenje novih propisa;

definisanje konkretne uloge i doprinosa udruženja potrošača povećanju nivoa zaštite potrošača pri elektronskoj trgovini.

Osnovni ciljevi istraživanja su:

poboljšanje, odnosno podizanje nivoa zaštite potrošača u BiH pri elektronskoj trgovini;

dalji razvoj elektronske trgovine putem stvaranja povjerenja potrošača u ovaj vid kupovine proizvoda i usluga;

stvaranje savremenog pravnog okvira zaštite potrošača u elektronskoj trgovini;

prilagođenost pravnog okvira potrebama potrošača u BiH i stvarnim i institucionalnim mogućnostima BiH za ostvarivanje propisanih prava potrošača;

harmonizacija propisa o zaštiti potrošača pri elektronskoj trgovini BiH sa odgovarajućim propisima prava Evropske unije (EU).

Prezentacija sa zaključcima i preporukama analize “Jačanje kapaciteta udruženja potrošača u sektoru internet trgovine – Unaprijeđenje vještina i znanja u procesu kreiranja javnih politika” dostupna je putem LINK-a